Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse Wesa Norge

Betingelsene for denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for dette nettstedet wesa-norge.com.

Ved å besøke dette nettstedet og/eller bruke informasjonen som tilbys på eller via dette nettstedet, erklærer du at du er enig i anvendeligheten av denne ansvarsfraskrivelsen.

Bruk av dette nettstedet wesa-norge.com

Informasjonen på dette nettstedet er bare ment som generell informasjon. Ingen rettigheter kan avledes fra informasjonen på dette nettstedet. Selv om Wesa Norge tar seg av sammenstilling og vedlikehold av dette nettstedet og bruker kilder som anses som pålitelige, kan vi ikke garantere nøyaktigheten, fullstendigheten og aktualiteten til informasjonen som er gitt. Wesa Norge garanterer ikke at nettstedet vil fungere feilfri eller kontinuerlig eller være fri for virus. Wesa Norge avviser eksplisitt ethvert ansvar med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten til informasjonen som er gitt og den (uforstyrrede) bruken av dette nettstedet.

Informasjon fra tredjeparter, produkter og tjenester

På Wesa Norge -nettstedet er det lenker til tredje -partisider, vi påtar oss ikke noe ansvar og ikke noe ansvar for innholdet, bruk eller tilgjengeligheten av tredje -partisider. Bruken av slike koblinger er på egen risiko. Informasjonen på slike nettsteder er blitt samlet av Wesa Norge med all omsorg, men ikke videre vurdert for nøyaktighet, rimelighet, aktualitet eller fullstendighet. Du er ansvarlig selv.

Åndsverk

Bruken av informasjonen på dette nettstedet er gratis så lenge du ikke kopierer, distribuerer eller bruker denne informasjonen på noen annen måte. Du kan bare bruke informasjonen på dette nettstedet i henhold til forskriften i obligatorisk lov.

Uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Wesa Norge, er det ikke tillatt å gjenbruke tekst, fotomateriale eller annet materiale på dette nettstedet. Intellektuell eiendom hviler med Wesa Norge.

Hvis aktuelt:

For prisene på vår hjemmeside streber vi etter den mest forsiktige virkeligheten og de aktuelle prisene. Feil som oppstår og er gjenkjennelige som programmering eller skrivefeil er aldri en grunn til å kunne kreve eller påta seg en kontrakt eller avtale med Wesa Norge.

Wesa Norge streber etter det mest aktuelle nettstedet. Hvis til tross for denne innsatsen, informasjonen fra eller innholdet på dette nettstedet er ufullstendig og / eller feil, kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette.

Informasjonen og/eller produktene på dette nettstedet tilbys uten noen form for garanti og/eller hevder på nøyaktighet. Vi forbeholder oss retten til å endre, fjerne eller sette inn disse materialene på nytt uten forhåndsvarsel. Wesa Norge påtar seg ikke noe ansvar for informasjon om nettsteder som vi refererer til via hyperkoblinger.

Endringer

Wesa Norge forbeholder seg retten til å endre informasjonen som tilbys på eller via dette nettstedet, inkludert teksten til denne ansvarsfraskrivelsen, når som helst uten å gjøre ytterligere varsel. Det anbefales å sjekke med jevne mellomrom om informasjonen som tilbys på eller via dette nettstedet, inkludert teksten til denne ansvarsfraskrivelsen, har endret seg.

Ansvarlig avsløring

Det kan uventet skje at det er et svakt sted i et av systemene våre. Hvis du oppdager et sikkerhetsproblem, ber vi deg rapportere det til oss så snart som mulig.

Hvis du oppdager en sårbarhet, ikke misbruker dette. For eksempel:

  • Plassere skadelig programvare; 
  • Kopiere, endre eller slette data eller konfigurasjoner fra et system (et alternativ for dette er å lage katalog eller skjermbilde);
  • Gjør endringer i systemet;
  • For å få gjentatt tilgang til systemet eller for å dele tilgang med andre;
  • Bruken av den såkalte 'grossforcing' for å få tilgang til systemer;
  • Bruk av angrep fra benektelse eller sosial ingeniørfag.

Gjeldende lov

Hollandsk lov gjelder for dette nettstedet og ansvarsfraskrivelsen. Alle tvister under eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen vil utelukkende bli sendt til den kompetente domstolen i Nederland.